Rode Rotslijster? 25/04/2013

Rode Rotslijster? 25/04/2013

Dinsdag 9 april werd er op de vogelplas Starrevaart een Poelruiter (Marsh Sandpiper) gevonden. De volgende dag was deze nog steeds aanwezig in gezelschap van 2 Tureluurs en een Groenpootruiter. Dit was voor mij nog een nieuwe soort voor Zuid-Holland. Op waarneming.nl heb ik nog een bewijsplaatje geplaatst, maar meer dan dat is het ook niet.

Donderdag 10 april werd er vanuit Den Helder een tweede jaars Rode Rotslijster (Common Rock Trush) gemeld op een stapel zand en stenen. Een Rode Rotslijster is familie van de lijsters en zijn dichtst bij zijnde broedgebieden liggen in Zuid-Europa. De soort is 12 keer eerder in Nederland waargenomen. Meestal waren deze vogels maar 1 dag aanwezig. Die zelfde middag nog werd de waarneming bevestigd en zo stond ik die zelfde avond nog naast een volgepoept hondenveldje naar een Rode Rotslijster te kijken. Maar naarmate de vogel zich de volgende dag beter liet bekijken, kwamen er steeds meer vraagtekens bij de vogel. Is het geen Blauwe Rotslijster van een zeldzame ondersoort of misschien wel een kruising tussen beide soorten. Toch heeft de vogel genoeg eigenschappen voor een Rode Rotslijster met een paar afwijkingen. Ook is het de eerste keer dat een vogel langer dan 2 dagen bleef zitten. Maar dit is natuurlijk geen bruikbare informatie om de determinatie van de vogel rond te krijgen. Volgens een collega kan hij beter de boeken in gaan als een Merel na een weekend goed carnaval gevierd te hebben.

Rode Rotslijster / Common Rocktrush (11/04/2013)

Eind maart, begin april was het leuk vertoeven rond het braakliggende terrein bij het Corpus in Oegstgeest. Verschillende vogels verbleven hier tijdelijk, om zich letterlijk vol te vreten, tijdens hun tocht naar het noorden. Ik zag hier minimaal 11 Witte Kwikstaarten, 2 Rouwkwikstaarten, Gele Kwikstaart, 7 Kleine Plevieren, 3 Witgatjes, 2 Zomertalingen, 26 Wintertalingen, 58 Watersnippen, 2 Waterpiepers, 7 Kemphanen, Grutto’s, Tureluurs en Kieviten.

Kemphaan / Ruff (30/03/2013)

Tureluur / Common Redshank (30/03/2013)

Back To Top