Koninginnedag 30/04/2012

Koninginnedag 30/04/2012

Koninginnendag beloofde een mooie dag voor de trek te worden. De dag ervoor hadden we al een nieuw telpost record op Berkheide met 493 Huiszwaluwen. Maar deze dag leverden geen echte krenten op. Op koninginnendag stond ik daarom om kwart voor zes al op de telpost. Niet veel later kwamen ook Luuk Punt en Jaap Engberts aangewandeld, gevolgd door Rein Genuït en Fred Klootwijk. Het was een prachtige ochtend en de Maasvlakte en IJmuiden waren goed te zien.

Om 7:34 uur kwam de eerste leuke soort over de post in de vorm van een mannetje Wielewaal. Zoals zo vaak was het Rene van Rossum die de vogel als eerste oppikte. Helaas stond ik door de telescoop de Boerenzwaluwen te tellen die massaal weer naar het zuiden vlogen. Hierdoor was ik veel te laat met mijn camera en kon ik geen bewijsplaatje maken. Het werd al snel drukker op de telpost, dat meer ogen en oren opleverden. Net even over achten vloog er een roepende Europese Kanarie (European Serin) over de telpost. Samen met twee Kneuen bogen ze af naar de zeereep, waar ik door mijn scoop zag hoe zich nog een Kanarie bij dit groepje voegde.

Om 9:00 uur kreeg Wim Langbroek een belletje van zijn vader dat er 10 minuten eerder maar liefst drie Roodstuitzwaluwen (Red-rumped Swallow) langs de Puinhoop vlogen richting zuid. De telefoon was nog niet opgehangen of Rene zag al twee van de vogels boven de zeereep naar zuid schieten. Ik zag de vogels even schitterend door de scoop, waarna ik andere ook even liet kijken. Wat een super waarneming en een nieuwe soort voor mij, voor Rein zelfs soort nummer 400! Nog geen tien minuten later hing er plotseling een Zwarte Wouw achter de telpost. Misschien de vogel die de dag ervoor in Meijendel heeft geslapen. Andere leuke waarnemingen waren oa. Smelleken, 2 Boomvalken, IJsgors, Noordse Kwik en 2 Engelse Kwikken. Om half 11 ging ik weer richting huis, om samen met Amy naar de Maasvlakte te gaan.

Zwarte Wouw / Black Kite

Gekraagde Roodstaart / Common Redstart (Maasvlakte)

Braamsluiper / Lesser Whitethroat (Maasvlakte)

Bonte Strandloper / Dunlin (Voornse Meer)

Laatste Korhoenen? 22/04/2012

Laatste Korhoenen? 22/04/2012

Helaas gaat het niet goed met de Korhoenders in Nederland. Uit de laatste gegevens blijkt dat er nog maar twee hanen en een handje vol hennen rondlopen op de Sallandse Heuvelrug. Er zijn plannen om volgende week nieuwe vogels vanuit Zweden in het gebied los te laten. Of dit een goed idee is weet ik niet, aangezien er vaker pogingen zijn gedaan om wilde vogels uit te zetten. Maar dit allemaal zonder succes. Ik ben bang dat we het uiteindelijk toch moeten doen met een streepje minder op de jaarlijst.

Toen we vanochtend het bekende heideveld opliepen werden we welkom geheetten door een zingende Geelgors en roepende Koekoek. Niet veel later sloten Amy en ik ons aan bij een groepje vogelaars die al stonden te wachten bij de hoenders. We waren helaas net iets te laat voor een mooie baltsende haan op de heide. Wel hoorden we het mannetje nog baltsen en zag ik kort een hen door de begroeiing schieten. We hadden toch wel op iets meer gehoopt. Rond 10 uur gaven we de hoop en liepen we nog een rondje door het gebied, wat nog wat leuke waarnemingen opleverden. In de top van een boom liet mijn eerste Boompieper van het jaar zijn zang horen en zaten er overal paartjes Kneuen en Roodborsttapuiten in het gebied. Tot een paar keer toe vloog er een Havik laag over de heide. Misschien één van de redenen dat de Korhoenen zich niet meer lieten zien. Op een gegeven moment zei Amy dat het leuk zou zijn als we een Zwarte Specht zouden zien, aangezien ze die nog nooit had gezien. Haar wens kwam uit, nog geen 10 seconden later hoorden we niet ver van ons vandaan een Zwarte Specht roepen. En zo stonden we even later naar een prachtig mannetje te kijken, die helemaal vrij in de top van een dode boom zat. Toeval bestaat niet! Op het zelfde plekje lieten ook twee mannetjes Goudvink zich leuk zien en vloog er een derde vogel over. Verder zongen er veel Tjiftjaffen, Fitissen, Roodborsten en Vinken. Zonder Korhoenen gezien te hebben verlieten we het gebied weer.

Langs de grote weg in Nijverdal lag een dode Bunzing. Hij was nog vers en helaas de afgelopen nacht aangereden toen hij de oversteek waagde. Niet veel verderop was een Grote Lijster druk aan foerageren langs de weg. Hij trok zich niks aan van alles auto’s die met 80 km/u voorbij kwamen rijden.

Grote Lijster / Mistle Trush

Roek / Rook

Op de terugweg zijn we nog langs Amerongen gereden, waar afgelopen week een Gestreepte Strandloper werd ontdekt. Met behulp van de aanwezige vogelaars was de vogel al snel gevonden. Hij liep rustig langs het slik te foerageren. Rondom de maneges en boerderijen vlogen al veel Boerenzwaluwen rond en in de top van het riet zat een Blauwborst te zingen. Net als we weer richting huis wilden rijden cirkelden er nog twee Ooievaars over ons heen.

Terwijl we alweer bijna Utrecht uitreden, werd de dag afgesloten met een overvliegende Zwart Wouw. Een leuke en geslaagde dag, al ben ik bang dat ik volgend jaar waarschijnlijk naar een Zweedse Korhoen sta te kijken.

Helaas geen Siberische Tjiftjaf 15/04/2012

Helaas geen Siberische Tjiftjaf 15/04/2012

Gister ochtend ben ik eerst naar Poelgeest geweest, waar ik een tijdje heb rond gelopen. Er wachtte mij een warm welkom in de vorm van mijn eerste Rietzanger van het jaar. Hij zat te krassen alsof hij nooit weg geweest was. Niet veel verderop klonk de zang van een Blauwborst. Er zouden er nog maar liefst 5 volgen! Ik werd verrast door een mannetje Bruine Kiekendief die uit het niets voor me langs schoot. Achterna gezeten door Kauwtjes, Kieviten en Nijlganzen. Het duurde dan ook niet lang voordat de vogel het hazenpad koos en verder trok naar het noorden.

Bruine Kiekendief / Western Marsh Harrier

In de Veerpolder zaten nog maar zo’n 30 Grutto’s. De meeste zijn naar de polders en naar IJsland vertrokken. Ik hoopte de eerder gemelden Gele Kwikstaarten te zien, maar die leken helaas weer verder gevlogen te zijn. Wel waren er nog een aantal Wintertalingen aanwezig, die lekker van het zonnetje aan het genieten waren. De tweede nieuwe jaarsoort van de dag waren twee Visdiefjes die luid krijsend overvlogen. Niet veel later volgde ook eindelijk mijn eerste Tapuit van het jaar. Een mooi manntje zat op het pad en was druk op zoek naar insectjes. Op verschillende plekken ben ik deze, helaas niet meer in Nederland broedende vogel misgelopen.

Kleine Mantelmeeuw / Lesser Black-backed Gull

Tapuit / Northern Wheatear

Hierna ben ik naar het poortgebouw achter het centraal station van Leiden gefietst. Afgelopen vrijdag ontdekte Sam Gobin hier een Siberische Tjiftjaf. Fred Klootwijk en Joost van der Sluijs wisten deze ondersoort van ‘onze’ Tjiftjaf leuk te fotograferen. Terwijl ik op de zang van een Winterkoning afging, kwam er plotseling een mannetje Zwartkop vlak voor me zitten. De vogel keek me nog even aan, om vervolgens snel weer in de begroeiing te verdwijnen. Ook de Winterkoning liet zich uiteindelijk leuk zien. Maar de Siberische Tjiftjaf kon ik in het uur dat ik er rondliep helaas niet vinden. Ook niet in de tuin waar hij zich vaak schuil houdt.

Pallas Gezang 10/04/2012

Pallas Gezang 10/04/2012

Op 2 april ben ik samen met Amy naar Hilversum geweest voor de zingende Pallas Boszanger (Pallas’s Leaf Warbler). Ik had al een aantal van deze kleine zangertjes gezien, maar nog nooit een zingende. De vogel besloot echter niet mee te werken, en na een uur tevergeefs gezocht te hebben, besloten we naar Eemnes te rijden. Hier in de polders zouden 2 Roodhalsganzen (Red-breasted Goose) en een Dwerggans (Lesser White-fronted Goose) tussen de Brandenganzen zitten. De Roodhalsganzen waren met het blote oog al meteen te zien. Ze zaten samen mooi voorin de groep. Verder zaten er veel paartjes Krakeenden, Grutto’s, Kneutjes en Kieviten in de polder. De Dwerggans was wat moeilijker te vinden. Deze zat helemaal achter in de polder in een kleiner groepje Brandganzen. Hij gaf zich echter prijs door regelmatig zijn kop boven de Brandganzen uit te steken. We hebben hier een tijdje gestaan en afgewacht wat de ganzen gingen doen. De groep kwam steeds dichterbij en gingen om de beurt drinken. Na een tijdje stoeien en Brandganzen pesten gingen de Roodhalsganzen ook drinken.

Roodhalsgans / Red-breasted Goose

Maar toch wilde ik graag die zingende Pallas Boszanger zien. Dus afgelopen zaterdag middag ben ik terug gegaan. En nu was het wel meteen raak. Ik kon de vogel vanuit de verte al horen zingen. Aangekomen op de plek was het vinden wat lastiger. Na een paar minuten vloog de Pallas plotseling vlak over mijn hoofd, naar de andere kant van het voetpad. Hier liet hij zich een kwartier lang prachtig zien en horen! Het lukte me helaas niet om een foto te maken, aangezien hij hoog in de bomen bleef zitten.

Hierna ben ik nog even naar de Bovenmeent gereden, waar al een tijdje een Amerikaanse Wintertaling (Green-winged Teal) zou zitten. Op het slikje aan het begin begon het al goed. Mijn eerste Groenpootruiter van het jaar fourageerde langs het kantje. Verder zaten er oa. 5 Kleine Plevieren, 3 Zwarte Ruiters, 2 Kieviten en 2 Tureluurs. Uit het riet klonk de zang van mijn eerste Blauwborst van het jaar en even later rende er eentje langs de oever. Op de plas zelf zaten 7 Zomertalingen, 50 Wintertalingen, 25 Pijlstaartenen 70+ Slobeenden. De Amerikaanse Wintertaling bleek helaas niet meer aanwezig. Iemand vertelde mij dat de taling de vorige dag ook al niet was gezien. Maar eigelijk kon dit me niet zo veel meer schelen. De zingende Pallas kon toch niet meer worden overtroffen.

De laatste tijd zitten er weer veel Huismussen in de tuin. En sinds een week of drie zit er ook regelmatig een paartje Groenlingen tussen. Maar sinds 4 dagen zitten er nu ook 2 Ringmussen tussen. Een lang verwachte nieuwe tuinsoort.

Ringmus / Tree Sparrow

man Huismus / male House Sparrow

vrouw Huismus / female House Sparrow