Honger overwint de angst – 09/02/2012

Honger overwint de angst – 09/02/2012

De afgelopen twee weken heeft het goed gevroren. En dat is te merken ook, het meeste water is dicht gevroren en sinds een week is ons land bedekt met een laagje sneeuw. Het mag dan wel voor veel pret zorgen en mooi zijn, maar voor de dieren geld maar één ding en dat is overleven. Veel vogels trekken daarom naar het zuiden.

De afgelopen dagen ben ik veel buiten geweest in de hoop op soorten die je normaal alleen hoort, maar niet ziet. De vogels hebben niet veel keus en moeten hun schuilplaatsen verlaten, op zoek naar stromend water en voedsel. Afgelopen maandag ben ik dan ook op zoek gegaan naar stromend water. Op weg naar meijendel zag ik bij een stroompje op Lentevreugd de blauwe flits van een IJsvogeltje. Bij de Klip vloog de eerste Houtsnip over, niet veel later gevolgd door een Havik. In de Ganzenhoek vond ik al snel een Watersnip, gevolgd door een tweede. Even verderop zag het er nog beter uit en en hier waren meerdere soorten aanwezig. O.a. 14 Watersnippen, 5 Bokjes, 2 Waterrallen, 2 Bonte Strandlopers, 1 Witgat en 1 Houtsnip. Al liggend naast een omgevallen boom, kwam alles vlak voor mijn lens voorbij gelopen.

Op de terugweg zaten er nog 14 Wilde Zwanen in de polders en jaagde er een mannetje Blauwe Kiekendief boven het vliegveld.

Watersnip / Common Snipe

Bokje / Jack Snipe

Waterral / Water Rail

De volgende dag ben ik samen met Amy terug geweest naar deze plek. Het leek er op dat veel vogels naar het zuiden waren getrokken. Er zaten nog 7 Watersnippen, 1 Bokje, 1 Witgatje, 1 Bonte Strandloper en 2 Waterrallen. Wel zagen we veel meer Houtsnippen. De eindscore was 14 snippen. Vlak bij de auto merkte Amy een klein muisje op tussen de Koperwieken. Thuis bleek het te gaan om een Rosse Woelmuis. Het muisje was net als de lijsters op zoek naar voedsel. Op Lentevreugd zagen we ook nog 4 Houtsnippen en 5 Watersnippen. Zelfs op weg naar huis zagen we nog 2 Houtsnippen.

Houtsnip / Woodcock

Rosse Woelmuis / Bank Vole

Zanglijster / Song Trush

Gister ochtend ben ik even Leiden in geweest, om de wakken te checken. Dinsdag was hier namelijk een vrouwtje IJseend gezien. Deze was helaas nergens meer te bekennen. Wel leuk waren een vrouwtje Brilduiker en Nonnetje die in de singel zaten. Op de terugweg verbaasde een Aalscholver mij, door een Scholletje te vangen. Ik wist dat deze zoutwatervissen nog wel is in zoet water gevangen worden, maar in een singel midden in de stad, dat is nieuw voor mij. Al snel kwam er een tweede Aalscholver bij en samen vochten zij om de vis. Alleen geen van beide kreeg de vis weg.

Brilduiker / Common Goldeneye

Aalscholver / Great Cormorant