Vogels in de sneeuw 20/01/2013

Vogels in de sneeuw 20/01/2013

De afgelopen dagen hoefde ik vanwege de sneeuw minder te werken en daar heb ik goed van geprofiteerd. Zo ben ik bijvoorbeeld een paar keer naar Lentevreugd geweest. Door de sneeuw en ijs zie je vaak dieren en vogels die je normaal niet snel ziet. Sommige vogels die normaal goed gecamoufleerd zijn, vallen nu beter op. En watervogels zoeken naar een nog open stuk water. Zo kwam ik bijvoorbeeld drie Bokjes en drie IJsvogeltjes tegen.

Bokje / Jack Snipe 16/01/2013

Afgelopen donderdag ben ik naar de Rietputten in Vlaardingen geweest. Onder vogelaars een bekende plek voor Baardmannetjes. Zelf was ik hier nog nooit geweest en wist niet wat me te wachten stond, maar toen ik het gebied in liep, hoorde ik het geping van de Baardmannetjes al. In het eerst half uur kwam ik diverse kleine groepjes tegen verspreid over het gebied. Aan het einde van het pad stond een groepje fotografen druk te fotograferen. Er was een groepje van 15 vogels druk aan het fourageren boven in het riet en soms op het ijs. Aangezien de fotograferen heen en weer bleven lopen op zoek naar een goed plekje, besloot ik verder te lopen. Aan de andere kant van het meertje liep ik zo een groep van ruim 35 Baardmannetjes in. Overal om mee heen klonk het geping. Helaas was het toen al wel wat te donker om te fotograferen, maar dat mocht de pret zeker niet drukken. Wat een leuke vogeltjes zijn het toch!

Baardmannetje / Bearded Reedling 17/01/2013 (Foto 1+2 man, foto 3 vrouw / Photo 1+2 male, Photo 3 female)

Nieuwe jaars Duikers 05/01/2013

Nieuwe jaars Duikers 05/01/2013

Vrijdag ochtend werden er in de haven, zover je van een haven kunt spreken, van de tweede Maasvlake maar liefst drie IJsduikers (Great Northern Loon) en een Parelduiker gezien. Bovendien zaten er ook twee Kuifaalscholvers (European Shaq). De laatste twee jaar begon ik het jaar met een rondje door Zeeland. En dat was ik dit jaar ook weer van plan en zo reed ik vanochtend rond 08.00 richting de Maasvlakte. De weerberichten zeiden dat het vandaag een droge dag zou blijven, maar onderweg begon het toch echt met miezeren, wat grote delen van de dag aanhield. Maar dat mocht de pret echter niet drukken, want het was een heerlijk dagje vogelen.

Aangekomen bij de tweede Maasvlakte werd mij meteen aangewezen waar de eerste IJsduiker zwom. Hij was echter meer onder water dan erboven. Verder zwom er ook nog een Kuifaalscholver, maar er was geen spoor van de andere duikers. Over zee kwamen nog een aantal Eidereenden en Drieteenmeeuwen voorbij gevlogen. Ondertussen trok het weer een beetje bij waardoor de twee andere IJsduikers ook te zien waren. Vanaf de andere parkeerplaats op de dijk waren niet één, maar twee Parelduikers te zien. Ze zwommen vlak langs de kant en lieten zich prachtig zien. Het leek wel een getraind stel, want er werd fanatiek synchroom gedoken.

Ruim een maand geleden ben ik voor het eerst in de Kwade Hoek geweest, maar heb toen helaas de Strandleeuwerikken niet gezien. En aangezien er veel leuke soorten in het gebied rond hangen, reed ik vervolgens richting de Kwade Hoek. Hier aangekomen bleek ik niet de enige te zijn met dit plan. De parkeerplaats stond helemaal vol en er stonden zelfs een aantal auto’s langs de weg. Het mooie stukje natuur in combinatie met leuke soorten werkt als een magneet op vogelaars. En jammer genoeg heeft dit ook minder leuke gevolgen, veel mensen struinen dwars door het riet heen opzoek naar dat ene Bokje voor de lijst. Een leuke start was een Zeearend (White-tailed Eagle) die tussen de Zeehonden op een zandbank zat. De Strandleeuwerikken werkten gelukkig ook goed mee, want ze zaten me al op te wachten. Niet veel later kwamen ook de Fraters, ditmaal 13, op commando aangevlogen.

Strandleeuwerik / Horned Lark

Af en toe kwam er ee groep van zo’n 60 Sneeuwgorzen en 19 IJsgorzen voorbij gevlogen, om zich vervolgens weer te verstoppen in het helmgras. Als je langzaam het gras inliep, schoten de gorzen aan alle kanten voorbij. Rennend van het ene plukje gras naar het ander. Op het strand aan de noord kant van het gebied zaten 100-en Drieteenstrandlopertjes en Bontjes op het strand. Daartussen stonden ook tientallen Tureluurs, Scholeksters, Rosse Grutto’s, Wulpen, Bergeenden en Kieviten. Ook zaten er een aantal overwinterenden Kluten tussen. Tijdens de wandeling terug naar de auto klonk af en toe de roep van een Cetti’s Zanger uit het riet.

IJsgors / Lapland Bunting

De volgende stop was de Brouwersdam waar het laag water was, waardoor veel vogels wat verder op zee zaten. Maar toch waren er tientallen Middelste Zaagbekken en Brilduikers te zien. Op de horizon ging af en toe een sliert van honderden Zwarte Zee-eenden, met daartussen minstens 3 Grote Zee-eenden. Bij de Spuisluis zaten ook nog een paar Kuifduikers en Roodkeelduikers en daartussen zwom een Roodhalsfuut. Langs de waterkant renden diverse Steenlopertjes en Paarse Strandlopers op zoek naar wat lekkers. Een groepje Rotganzen trok zich nergens wat van aan en kreeg veel aandacht van fotografen. Uiteindelijk kreeg ik ook een paar IJseenden in beeld. Ze zaten dit maal aan de Zuid-Holland kant, waar ik ze vorige keer aan de Zeeland kant zag. Het waren twee mannetjes en een vrouwtje die samen optrokken.

Ik sloot de dag af bij Oude-Tonge waar ik een kijkje nam bij de Flamingo’s (Greater Flamingo) bij de Grevelingen. Ik telde 11 Flamingo’s tussen de Chileense Flamingo’s, wat een mooi einde van de dag was, ondanks dat ik niet lang in Zeeland heb door gebracht.

Flamingo / Greater Flamingo