Spring maar achter op bij mij 12/11/2014

Spring maar achter op bij mij 12/11/2014

Afgelopen maandag ontdekte Adri de Groot een Bonte Tapuit (Pied Wheatear) in Zoeterwoude. Aangezien het in de avond pas bekend werd en niemand wist waar de vogel was gezien, was het nog spannend of de vogel er de volgende dag nog zou zitten, maar vooral waar. Gelukkig was het Adri zelf die het tapuitje de volgende dag terug vond en ook de locatie bekend maakte. Tot mijn grote opluchting, want dit was nog een nieuwe soort voor me. Zeker omdat er de afgelopen 3 jaar maar liefst twee keer een vogel werd gevonden in Meijendel, beide door Noël Aarts, waarvan één zelfs een zomerkleed man. Dit is een eerste jaars mannetje en is absoluut niet schuw en kwam soms erg dichtbij foerageren terwijl hij op insectenjacht was in een berg slootvuil. Regelmatig kwam hij hierna weer met een torretje, spinnetje of rupsje tevoorschijn. Hij kon het zelfs niet weerstaan om even achter op mijn fiets te gaan zitten. Misschien was hij ook op zoek naar Meijendel en wilde hij een lift, wie zal het zeggen.

Mei

Mei

Nadat ik een weekend bij een vriend in Vlissingen ben geweest, reed ik de 7e binnendoor door Zeeland terug richting Wassenaar. Bij Meliskerke zat een leuk groepje van 7 Morinelplevieren (Eurasian Dotterel) in een akker, die later opvlogen toen er een Slechtvalk over vloog. Verder zaten er leuke groepjes Regenwulpen en Rosse Grutto’s in de weilanden. Hierna reed ik nog langs Westkapelle, Rockanje en Stellendam waar leuke groepjes steltlopers zaten. Op maandag 19 mei stond ik ook weer op de telpost Berkheide, en niet voor niets! Er vlogen oa 4 Wielewalen, 11 Grauwe Vliegenvangers en een Zomertortel naar het noorden. De volgende dag begon ik ook weer op de telpost. Er vlogen oa een Wielewaal, Zwarte Wouw en 2 Visarenden over en tevens verbraken we met 13 Wespendieven en 23 Grauwe Vliegenvangers twee oude records. Voor de totale aantallen van deze twee dagen zie hier 1 en hier 2. Diezelfde middag was het echter stressen, toen op het opslagterrein in Westkapelle de 2e Oostelijke Blonde Tapuit (Eastern Black-eared Wheathear) voor Nederland werd ontdekt. Voor Rein en mij een nieuwe soort, dus niet veel later zaten we samen in de auto richting Westkapelle, waar we de vogel gelukkig prachtig te zien kregen, maar die helaas net iets te ver zat voor een foto.

Visdief / Common Tern (Rozenstein – 15/05/2014)

Het mannetje Roodmus (Common Rosefinch) was ook dit jaar weer aanwezig rondom de Zanderij in Katwijk en liet zich werkelijk prachtig bekijken. Op 21 mei kon ik weer van, dit inmiddels mooi op kleur gekomen, mannetje genieten! Afgelopen najaar heb ik tot twee keer toe een Struikrietzanger (Blyth’s Reed Warbler) gemist. Ik was daarom ook erg blij toen Ruud van Beusekom op 24 mei een zingend exemplaar aantrof in de tuintjes op Texel. Bijna bij de tuintjes aangekomen schrok ik me dood, toen er plotseling een Rode Wouw vlak voor de auto langs schoot. Marc Plomp stond al bij de Struikrietzangerl te luisteren, die luidruchtig zat te zingen. Na nog geen twee minuten kwam er een leuk groepje van 7 Wespendieven over en een stukje verder op zat nog een vrouwtje Grauwe Klauwier.

Groene Specht / Green Woodpecker (Rozenstein – 30/05/2014)

De laatste dag van de maand ben ik samen met mijn opa naar een nieuw natuurgebiedje in Nieuwkoop geweest. Het Ruygeborg lijkt erg op de Groene Jonker en ligt hier ook niet ver vandaan. Er zaten hier 5 Witwangsterntjes (Whiskered Tern) en ook hoorde we twee roepende Porseleinhoentjes. Helaas was er geen schim van het Kleinst Waterhoen dat er eerder was waargenomen. Hierna reden we nog even langs een visvijver een stukje verder waar 2 Grote Karekieten de longen uit het lijf aan het zingen waren.

Witwangstern / Whiskered Tern

Grote Karekiet / Great Reed Warbler

April

April

April is altijd een heerlijke maand, veel zangvogels komen weer terug en overal zijn weer zingende vogels te horen. Zo liep ik de 12e een groot rondje door Berkheide wat veel zingende Nachtegalen, Gekraagde Roodstaarten en Braamsluipers opleverden. Op 13 april ben ik samen met mijn opa naar de Broekpolder in Vlaardingen voor een mannetje Amerikaanse Wintertaling (Green-winged Teal). Leuk om te zien dat de Cetti’s Zanger het ook in dit gebiedje het goed doet. We hoorden minstens drie verschillende vogels.

Ree / Reebok (Berkheide – 12/04/2014)

Tapuit / Northern Wheatear (Berkheide – 12/04/2014)

Toen ik de 20e thuis kwam en de tuin in liep, hoorde ik de meeuwen aardig te keer gaan. De rede waren twee over cirkelende Zwarte Wouwen. Misschien was dit al een voorbode voor de volgende dag, want dit zou een zeer goede trekdag worden. Op telpost Berkheide sneuvelde het ene na het andere record, soms met grote cijfers. Die zelfde middag kwam er vanaf telpost de Vulkaan in Den Haag een appje met de aankondiging van een Kraanvogel (Common Crane) die naar noord vloog. Snel de fiets opgesprongen terug naar de telpost, hier nog niet aangekomen zag ik de vogel al aankomen in gezelschap van 5 Lepelaars. Klik hier voor de totale telling van de dag!

Zwarte Wouw / Black Kite

Kraanvogel / Common Crane

Het weekend van 27 en 28 april leverden weer twee nieuwe soorten op. Op zaterdag in de vorm van een mooie Witstaartkievit (White-tailed Plover) in het Mariëndal in Den Helder. Als leuke extra vloog hier nog een mooie Visarend recht over ons heen. De zondag bracht een hele nieuwe soort voor Nederland. Een prachtige Roodborstlijster (American Robin) werd ontdekt in de duinen bij Castricum. Na wat zenuwslopende uurtjes de vogel gelukkig toch nog gezien. De volgende dag ben ik samen met mijn opa naar de Maasvlakte geweest voor de 3e Steppeklapekster (Steppe Grey Shrike) voor Nederland.

Steppeklapekster / Steppe Grey Shrike

Blauwborst / Bluethroat (Berkheide – 03/04/2014)

Witte Kwikstaart / White Wagtail (Rozenstein – 11/04/2014)

Maart

Maart

Ik heb een tijdje geen blogs meer geplaatst en probeer daarom in de komende dagen in een paar korte overzichtjes de hoogtepunten voorbij te laten komen van de afgelopen maanden. Op 8 maart een fietstochtje met Sam Gobin richting Pijnacker waar op een braakliggend terrein een Europese Kanarie (European Siskin) en een Frater in een Groepje Groenlingen zaten. Onderweg hier naar toe zagen we bij Stompwijk nog 4 Zwarte Ibissen (Glossy Ibis) die zich prachtig lieten bekijken.

Zwarte Ibis / Glossy Ibis

Twee dagen later ben ik samen met mijn opa naar de Broekpolder in Vlaardingen geweest waar een mannetje Ringsnaveleend (Ring-necked Duck) tussen een aantal Kuifeenden dobberde. Op 26 maart ben ik naar Oostzaan in Noord-Holland geweest waar in een groepje Grote- en Kleine Barmsijzen een Witstuitbarmsijs (Artic Redpoll) zat. Vanaf 30 maart werden er natuurlijk ook weer veel uren op de telpost Berkheide gemaakt.

Ringsnaveleend / Ring-necked Duck

Rondje delta in 2 uur 12/01/2014

Rondje delta in 2 uur 12/01/2014

Op Vrijdag werd er in Wissenkerke een Kaspische Plevier (Caspian Plover) ontdekt. In 2011 heb ik een prachtig mannetje in zomerkleed op Texel gemist, dus ik hoopte dat het pleviertje nog even zou blijven. Vanochtend had ik tijd en kon ik twee uur op zoek gaan naar de  vogel. Gister is hij alleen in de ochtend gezien, terwijl er nog goed is gezocht. Toen ik vanochtend tegen 10 uur aan kwam rijden, stond er al een hele groep op de dijk, zelfs een bus vol met Belgische vogelaars. Op de plek aangekomen keek iedereen een beetje in het rond en was het erg stil. Dat is nooit een goed teken, maar toen ik een stukje verder liep, hoorde ik opeens iemand zeggen dat hij hem in beeld had. Ik zei lachend dat hij een grappenmaker was, maar hij meende het. De Kaspische Plevier was net twee minuten voor mijn aankomst terug gevonden in een akker. Ik viel dus met mijn neus in de boter. Hij zat ver weg op een stoppelveld en was soms erg lastig te zien, zeker toen hij ons zijn rug toekeerde. Met het zonnetje en 50 X vergroting, was het zeldzame pleviertje gelukkig wel goed te zien. Het is pas het derde geval in Nederland. Naast de vogel van 2011 op Texel zat er in 2009 ook één op Texel. Na 45 minuten besloot ik nog even naar de Brouwersdam te rijden, daar is namelijk altijd wel wat te zien. En bovendien hoopte ik de Zwarte Zeekoet (Black Guillemot) op mijn Zuid-Holland lijst te kunnen zetten.

IJseend / Long-tailed Duck

De eerste vogel die ik bij de spuisluis door de telescoop zag, was de Zwarte Zeekoet. Niet op de plek waar ik hem had verwacht, maar niet minder leuk. Een voorbij vliegende eend bleek een vrouwtje Ijseend te zijn. In een groepje Futen zat een Roodhalsfuut en in een groepje Roodkeelduikers zat weer een IJsduiker (Great Northern Loon). Verder zaten er nog Middelste Zaagbekken, Brilduikers en een Zeekoet. Een stukje verderop bij het haventje zaten ook nog twee mooie IJseenden, waarvan één mannetje redelijk dichtbij zat. Omdat het allemaal zo voorspoedig verliep had ik nog even tijd om op de terugweg te stoppen in de binnenhaven van Stellendam waar al een tijd een Parelduiker rond dobbert. Alsof het niet op kon viel ik ook hier met de neus in de boter. Teus Luijendijk wees de duiker meteen aan, die tussen de boten zwom. Af en toe kwam hij tot op tien meter voorbij gedobberd. Wat een superochtend met alweer mijn tweede nieuwe soort voor 2014!

Parelduiker / Black-throated Loon