Helaas geen Siberische Tjiftjaf 15/04/2012

Helaas geen Siberische Tjiftjaf 15/04/2012

Gister ochtend ben ik eerst naar Poelgeest geweest, waar ik een tijdje heb rond gelopen. Er wachtte mij een warm welkom in de vorm van mijn eerste Rietzanger van het jaar. Hij zat te krassen alsof hij nooit weg geweest was. Niet veel verderop klonk de zang van een Blauwborst. Er zouden er nog maar liefst 5 volgen! Ik werd verrast door een mannetje Bruine Kiekendief die uit het niets voor me langs schoot. Achterna gezeten door Kauwtjes, Kieviten en Nijlganzen. Het duurde dan ook niet lang voordat de vogel het hazenpad koos en verder trok naar het noorden.

Bruine Kiekendief / Western Marsh Harrier

In de Veerpolder zaten nog maar zo’n 30 Grutto’s. De meeste zijn naar de polders en naar IJsland vertrokken. Ik hoopte de eerder gemelden Gele Kwikstaarten te zien, maar die leken helaas weer verder gevlogen te zijn. Wel waren er nog een aantal Wintertalingen aanwezig, die lekker van het zonnetje aan het genieten waren. De tweede nieuwe jaarsoort van de dag waren twee Visdiefjes die luid krijsend overvlogen. Niet veel later volgde ook eindelijk mijn eerste Tapuit van het jaar. Een mooi manntje zat op het pad en was druk op zoek naar insectjes. Op verschillende plekken ben ik deze, helaas niet meer in Nederland broedende vogel misgelopen.

Kleine Mantelmeeuw / Lesser Black-backed Gull

Tapuit / Northern Wheatear

Hierna ben ik naar het poortgebouw achter het centraal station van Leiden gefietst. Afgelopen vrijdag ontdekte Sam Gobin hier een Siberische Tjiftjaf. Fred Klootwijk en Joost van der Sluijs wisten deze ondersoort van ‘onze’ Tjiftjaf leuk te fotograferen. Terwijl ik op de zang van een Winterkoning afging, kwam er plotseling een mannetje Zwartkop vlak voor me zitten. De vogel keek me nog even aan, om vervolgens snel weer in de begroeiing te verdwijnen. Ook de Winterkoning liet zich uiteindelijk leuk zien. Maar de Siberische Tjiftjaf kon ik in het uur dat ik er rondliep helaas niet vinden. Ook niet in de tuin waar hij zich vaak schuil houdt.

Back To Top