Laatste Korhoenen? 22/04/2012

Laatste Korhoenen? 22/04/2012

Helaas gaat het niet goed met de Korhoenders in Nederland. Uit de laatste gegevens blijkt dat er nog maar twee hanen en een handje vol hennen rondlopen op de Sallandse Heuvelrug. Er zijn plannen om volgende week nieuwe vogels vanuit Zweden in het gebied los te laten. Of dit een goed idee is weet ik niet, aangezien er vaker pogingen zijn gedaan om wilde vogels uit te zetten. Maar dit allemaal zonder succes. Ik ben bang dat we het uiteindelijk toch moeten doen met een streepje minder op de jaarlijst.

Toen we vanochtend het bekende heideveld opliepen werden we welkom geheetten door een zingende Geelgors en roepende Koekoek. Niet veel later sloten Amy en ik ons aan bij een groepje vogelaars die al stonden te wachten bij de hoenders. We waren helaas net iets te laat voor een mooie baltsende haan op de heide. Wel hoorden we het mannetje nog baltsen en zag ik kort een hen door de begroeiing schieten. We hadden toch wel op iets meer gehoopt. Rond 10 uur gaven we de hoop en liepen we nog een rondje door het gebied, wat nog wat leuke waarnemingen opleverden. In de top van een boom liet mijn eerste Boompieper van het jaar zijn zang horen en zaten er overal paartjes Kneuen en Roodborsttapuiten in het gebied. Tot een paar keer toe vloog er een Havik laag over de heide. Misschien één van de redenen dat de Korhoenen zich niet meer lieten zien. Op een gegeven moment zei Amy dat het leuk zou zijn als we een Zwarte Specht zouden zien, aangezien ze die nog nooit had gezien. Haar wens kwam uit, nog geen 10 seconden later hoorden we niet ver van ons vandaan een Zwarte Specht roepen. En zo stonden we even later naar een prachtig mannetje te kijken, die helemaal vrij in de top van een dode boom zat. Toeval bestaat niet! Op het zelfde plekje lieten ook twee mannetjes Goudvink zich leuk zien en vloog er een derde vogel over. Verder zongen er veel Tjiftjaffen, Fitissen, Roodborsten en Vinken. Zonder Korhoenen gezien te hebben verlieten we het gebied weer.

Langs de grote weg in Nijverdal lag een dode Bunzing. Hij was nog vers en helaas de afgelopen nacht aangereden toen hij de oversteek waagde. Niet veel verderop was een Grote Lijster druk aan foerageren langs de weg. Hij trok zich niks aan van alles auto’s die met 80 km/u voorbij kwamen rijden.

Grote Lijster / Mistle Trush

Roek / Rook

Op de terugweg zijn we nog langs Amerongen gereden, waar afgelopen week een Gestreepte Strandloper werd ontdekt. Met behulp van de aanwezige vogelaars was de vogel al snel gevonden. Hij liep rustig langs het slik te foerageren. Rondom de maneges en boerderijen vlogen al veel Boerenzwaluwen rond en in de top van het riet zat een Blauwborst te zingen. Net als we weer richting huis wilden rijden cirkelden er nog twee Ooievaars over ons heen.

Terwijl we alweer bijna Utrecht uitreden, werd de dag afgesloten met een overvliegende Zwart Wouw. Een leuke en geslaagde dag, al ben ik bang dat ik volgend jaar waarschijnlijk naar een Zweedse Korhoen sta te kijken.

Back To Top