Pallas Gezang 10/04/2012

Pallas Gezang 10/04/2012

Op 2 april ben ik samen met Amy naar Hilversum geweest voor de zingende Pallas Boszanger (Pallas’s Leaf Warbler). Ik had al een aantal van deze kleine zangertjes gezien, maar nog nooit een zingende. De vogel besloot echter niet mee te werken, en na een uur tevergeefs gezocht te hebben, besloten we naar Eemnes te rijden. Hier in de polders zouden 2 Roodhalsganzen (Red-breasted Goose) en een Dwerggans (Lesser White-fronted Goose) tussen de Brandenganzen zitten. De Roodhalsganzen waren met het blote oog al meteen te zien. Ze zaten samen mooi voorin de groep. Verder zaten er veel paartjes Krakeenden, Grutto’s, Kneutjes en Kieviten in de polder. De Dwerggans was wat moeilijker te vinden. Deze zat helemaal achter in de polder in een kleiner groepje Brandganzen. Hij gaf zich echter prijs door regelmatig zijn kop boven de Brandganzen uit te steken. We hebben hier een tijdje gestaan en afgewacht wat de ganzen gingen doen. De groep kwam steeds dichterbij en gingen om de beurt drinken. Na een tijdje stoeien en Brandganzen pesten gingen de Roodhalsganzen ook drinken.

Roodhalsgans / Red-breasted Goose

Maar toch wilde ik graag die zingende Pallas Boszanger zien. Dus afgelopen zaterdag middag ben ik terug gegaan. En nu was het wel meteen raak. Ik kon de vogel vanuit de verte al horen zingen. Aangekomen op de plek was het vinden wat lastiger. Na een paar minuten vloog de Pallas plotseling vlak over mijn hoofd, naar de andere kant van het voetpad. Hier liet hij zich een kwartier lang prachtig zien en horen! Het lukte me helaas niet om een foto te maken, aangezien hij hoog in de bomen bleef zitten.

Hierna ben ik nog even naar de Bovenmeent gereden, waar al een tijdje een Amerikaanse Wintertaling (Green-winged Teal) zou zitten. Op het slikje aan het begin begon het al goed. Mijn eerste Groenpootruiter van het jaar fourageerde langs het kantje. Verder zaten er oa. 5 Kleine Plevieren, 3 Zwarte Ruiters, 2 Kieviten en 2 Tureluurs. Uit het riet klonk de zang van mijn eerste Blauwborst van het jaar en even later rende er eentje langs de oever. Op de plas zelf zaten 7 Zomertalingen, 50 Wintertalingen, 25 Pijlstaartenen 70+ Slobeenden. De Amerikaanse Wintertaling bleek helaas niet meer aanwezig. Iemand vertelde mij dat de taling de vorige dag ook al niet was gezien. Maar eigelijk kon dit me niet zo veel meer schelen. De zingende Pallas kon toch niet meer worden overtroffen.

De laatste tijd zitten er weer veel Huismussen in de tuin. En sinds een week of drie zit er ook regelmatig een paartje Groenlingen tussen. Maar sinds 4 dagen zitten er nu ook 2 Ringmussen tussen. Een lang verwachte nieuwe tuinsoort.

Ringmus / Tree Sparrow

man Huismus / male House Sparrow

vrouw Huismus / female House Sparrow

Back To Top